Презентація першого альбому

Презентація альбому «Я, тільки Я», м.Київ, 30 Січня 2009 р

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Пре­зен­та­ція аль­бому «Я, тільки Я» Кожний коле­ктив має в своїй істо­рії події, які змі­ню­ють «стан речей»…Для гурту MORITURI такою подією став кінець роботи над сту­дій­ним аль­бо­мом «Я, тільки Я», який так і не поба­чив світ в нор­маль­ному виданні, однак від­зна­чився не менш важли­вою подією, а саме «Пре­зен­та­цією аль­бому «Я, тільки Я»», що мала місце 30 […]

Барви4

Виступи в клубі Барвы «Зимовий сад», м.Київ, 6 Січня 2008

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Виступ в клубі «Барвы» В кожному коле­ктиві є Худо­жній Керів­ник. Гур­том MORITURI, вже не пер­ший рік вправно керує Оле­ксій (Лёлик серед людей)… І була Зима 2008 року! І був у керів­ника ЮВІЛЕЙ (25 років)! І був кон­церт гурту MORITURI в клубі Барви, КПІ!

Барви2

Виступ в клубі Барвы «Туди і назад» , м.Київ, 14 Червня 2007

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Виступ в клубі «Барвы» Київ, літо, Барви — такими сло­вами можна опи­сати дій­ство, що мало місце все в тих же Бар­вах на тере­нах КПІ… Склад команд на сцені був змі­не­ний в остан­ній момент, однак, як зав­жди, MORITURI — були на висоті!!!

Фестиваль «Музичний острів», м.Харків, 12 Квітня 2007

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Із Сто­лиці до Сто­лиці — саме так можна охре­стити шлях, який при­вів гурт MORITURI до виступу на фести­валі «Музи­чний острів», 12 Кві­тня 2007 року в місті Хар­ків… Було багато ціка­воо на сцені, не менш ціка­вого по дорозі туди та вза­галі «УЛЬОТНОГО» по дорозі назад в місто Київ…

Барви3

Виступ в клубі Барви «Світанок у Барвах», м.Київ, 10 Листопада 2006

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Виступ у клубі «Барви» БАРВИ від­криті для всіх! Так в фор­маті під­тримки моло­дого гурту «Реа­ні­ма­ція» з міста Одеса, був орга­ні­зо­ва­ний захід «Рас­свет в бар­вах», за уча­стю гурту MORITURI, який про­йшов 10 Листо­пада 2006 року.

Фестиваль «Прем'єра Віку»

Фестиваль «Прем’єра Віку», м.Херсон, 5 Листопада 2006

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Фести­валь «Прем’єра Віку» …і знову ми на пів­дні Укра­їни. Місто Хер­сон… Гарне, старе, цікаве місто. І насе­ля­ють це місто не менш цікаві та творчі люди, серед яких і орга­ні­за­тор Рок-Фестивалю «Прем’єра», Г. Бор­зенко. Не забули в Хер­соні і про гурт MORITURI, і 5 Листо­пада 2006 року саме цей гурт зірвав опли­ски на свою честь на […]