Боярка1

Boyarka Rock Fest присвячений дню молоді і дню Конституції України, 27 Червня 2009

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Boyarka Rock Fest Від­зна­чився гурт MORITURI і на фести­валі «Київ­щина Молода 2009», у номі­на­ції РОК-музика, що про­хо­див в дні свя­тку­ва­ння «Дня Кон­сти­ту­ції Укра­їни та Дня Молоді», м. Боярка 27 Червня 2009 року. І тут знов від­зна­чи­лись! Оскільки виступ гурту затри­му­вався і пере­но­сився все пізніше и пізніше за гра­фі­ком, фанати настільки сто­ми­лись чекати, що за час, поки уча­сники […]

Презентація першого альбому

Презентація альбому «Я, тільки Я», м.Київ, 30 Січня 2009 р

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Пре­зен­та­ція аль­бому «Я, тільки Я» Кожний коле­ктив має в своїй істо­рії події, які змі­ню­ють «стан речей»…Для гурту MORITURI такою подією став кінець роботи над сту­дій­ним аль­бо­мом «Я, тільки Я», який так і не поба­чив світ в нор­маль­ному виданні, однак від­зна­чився не менш важли­вою подією, а саме «Пре­зен­та­цією аль­бому «Я, тільки Я»», що мала місце 30 […]

Барви4

Виступи в клубі Барвы «Зимовий сад», м.Київ, 6 Січня 2008

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Виступ в клубі «Барвы» В кожному коле­ктиві є Худо­жній Керів­ник. Гур­том MORITURI, вже не пер­ший рік вправно керує Оле­ксій (Лёлик серед людей)… І була Зима 2008 року! І був у керів­ника ЮВІЛЕЙ (25 років)! І був кон­церт гурту MORITURI в клубі Барви, КПІ!