Wer Wolf

Мотозліт Wer Wolf

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Зліт бай­ке­рів та рок-концерт в суто укра­їн­ському стилі на тери­то­рії фор­теці!!! Що може бути більш захо­плю­ю­чим, пізна­валь­ним та нади­ха­ю­чим? 26 Сер­пня 2016 року на тери­то­рії фор­теці Меджи­біж, що роз­та­шо­вана в Хмель­ни­цькій обла­сті, на честь 25 річниці неза­ле­жно­сті Укра­їни роз­по­чався мас­шта­бний зліт бай­ке­рів з усієї Укра­їни. Сере­дньо­ві­чний епос на суча­сний манер — Лицарі на Ста­ле­вих Конях […]

Юждин Fest

Юджин Fest

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

З давніх-давен відомо, що пісня згур­то­вує людей та нади­хає до рішу­чих дій; пред­став­ляє собою дуже силь­ний інстру­мент пере­дачі саме Важли­вої інфор­ма­ції; доне­се­ння Основ­них ідей до люд­ської сві­до­мо­сті. Митець, ком­по­зи­тор, поет — посланці ідей буття, що несуть їх у своїх тво­рах. Невід’ємною скла­до­вою когорти Митців музи­чного мисте­цтва є і гурт «MORITURI». Вже не один рік музи­канти […]