slide_01

Реліз другого альбому, м.Київ, 22 травня 2015

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Новини

Дру­гий аль­бом Отже, ста­лося!  У часи вели­ких змін суспіль­ної думки, неста­біль­но­сті від­но­син між людьми різних «інте­ре­сів» та іде­а­лів, «перебудови»,а часом лише руй­ну­ва­ння цілі­сної гар­мо­нії буття, лише мисте­цтво надає снаги для рішу­чих дій, про­гресу, ста­біль­но­сті мисле­ння. Саме мисте­цтво при­му­шує «ЗУПИНИТИСЬ», обмір­ку­вати в спо­кої все нав­круги та визна­чи­тись зі своїм «місцем» у вирі часу… …зану­рив­шись у світ мисте­цтва […]