Презентація першого альбому

Презентація альбому «Я, тільки Я», м.Київ, 30 Січня 2009 р

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Пре­зен­та­ція аль­бому «Я, тільки Я» Кожний коле­ктив має в своїй істо­рії події, які змі­ню­ють «стан речей»…Для гурту MORITURI такою подією став кінець роботи над сту­дій­ним аль­бо­мом «Я, тільки Я», який так і не поба­чив світ в нор­маль­ному виданні, однак від­зна­чився не менш важли­вою подією, а саме «Пре­зен­та­цією аль­бому «Я, тільки Я»», що мала місце 30 […]