Барви1

Виступ в клубі Барви «Steel Rose», м. Київ, 28 Жовтня 2006

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Виступ в клубі Барви Київ­ський Полі­те­хні­чний Інсти­тут — викли­кає у людей ассо­ці­а­ції на різні теми: у когось з техні­чною осві­тою гар­ної яко­сті, у когось з ціка­вим дозві­л­лям, у когось з «шко­лою життя», та разом з тим саме в сту­дент­ському місте­чку КПІ існує чи не най­де­мо­кра­ти­чні­ший заклад про­ве­де­ння дозві­лля у супро­воді живої музики, фор­мату висту­пів РОК-МЕТАЛ коле­кти­вів […]