Фестиваль «Крок назустріч», м.

Фестиваль «Крок назустріч» , м.Вознесенськ, 24 Червня 2006

Опубліковано: Залишити коментарКатегорія: Заходи

Фести­валь «Крок назу­стріч» Мальов­ничі кра­є­види пів­дня Укра­їни зав­жди при­ва­блю­вали погляди тури­стів с усих куто­чків світу… Не зали­шили без уваги місто Возне­сенськ, Мико­ла­їв­ської обла­сті, і РОКЕРИ Укра­їни, орга­ні­зу­вавши Рок Фести­валь без­по­се­ре­дньо в цен­трі міста. Літо, сонце, РОК — без пере­біль­ше­ння слова «одного кореня», гар­мо­нійно поєд­нані 26 Червня 2006 року у Рок-Фестивалі «Крок назу­стріч»